فاصله

سال حیوان شما در طالع بینی چینی:
نویسنده : مهسا حمید پور - ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٩
 

 ١٣٣٢مار

1333اسب

1334بز

1335میمون

1336خروس

1337سگ

1338خوک

1339موش

1340 گاو

1341 ببر

1342گربه

1343اژدها

1344مار

1345اسب

1346بز

1347میمون

1348 خروس

1349سگ

1350خوک

1351موش

1352 گاو

1353ببر

1354گربه

1355اژدها

1356مار

1357اسب

1358بز

1359میمون

1360خروس

1361سگ

1362خوک

1363موش

1364گاو

1365ببر

1366گربه

1367اژدها

1368مار

1369اسب

1370بز

1371میمون

1372خروس

1373سگ

1374خوک

1375موش

1376گاو

1377ببر

1378گربه

1379 اژدها

1380مار

1381اسب

1382بز

1383میمون

1384خروس

1385سگ 1386خوک

1387موش

1388گاو 

1389ببر


 
 
سال حیوان شما در طالع بینی چینی
نویسنده : مهسا حمید پور - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٩
 

سلام دوستای خوبم

امیدوارم که خوب باشید

میخوام براتون از طالع بینی چینی بنویسم:

در ستاره شناسی شرقی از سال موش تا سال خوک 12 سال بر اساس نام حیواات وجود دارد.

واقعیاتی که شما میخواهید در این صفحات کشف کید،یک هنر شرقی باستانیست.که برخلافپیشگویی های غربی طالع بینی چینی بر تاثیر ستاره ها و سیارات بر شخصیت انسان

تکیه نمیکند و دشواری های آن را ندارد.

حال سال نولد خود را بیابید و  شخصیت خود را بشناسی:

1310 بز

1311میمون

1312خروس

1313سگ

1314خوک

1315موش

1316گاو

1317ببر

1318گربه

1319اژدها

1320مار

1321اسب

1322بز

1323میمون

1324خروس

1325سگ

1326خوک

1327موش

1328گاو

1329ببر

1330گربه

 1331اژدها

 ادامه  صفحه ی بعد